งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ครั้งที่ 28 วันที่ 4-6 มีนาคม 2022 เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โซนสาระสำคัญ การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะแบบอัตโนมัติ โซนบรรจุภัณฑ์ภาชนะที่เป็นกระดาษ โซลูชันเฟล็กซ์โซสีเขียวแบบครบวงจร โซนกระดาษ/ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษ เทคนิคและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น โซนผลิตภัณฑ์ลูกฟูก ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง ระบบและซอฟท์แวร์ของขั้นตอนก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ดิจิตอลและระบบการตรวจสอบ เทคโนโลยี CTP และอุปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องจักรการพิมพ์ออฟเซ็ท ฉลาก อุปกรณ์การพิมพ์เฟล็กโซและกราเวียร์ อุปกรณ์และวัสดุการพิมพ์สกรีน อุปกรณ์การพิมพ์พิเศษ การพิมพ์อิงค์เจ็ทและเทคโนโลยีการผลิตป้าย อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และบริการหลังงานพิมพ์ อุปกรณ์/ระบบแปลงกระดาษ อุปกรณ์ผูกมัด บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้ อุปกรณ์ทำลูกฟูกและอุปกรณ์เสริม วัสดุแปลงลูกฟูก วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ อุกปรณ์ตกแต่งและจัดแสดงสามมิติ/การพิมพ์สามมิติ การตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ อุปกรณ์ทดสอบ/รับรองคุณภาพและบริการ งานมหกรรม 4-อิน-1 ที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ พื้นที่จัดแสดงงาน 140,000 ตารางเมตร ผู้จัดแสดงสินค้า 1,700 ราย 14 ฮอล

28-я Китайская международная выставка по упаковочному оборудованию и материалам

Павильон A, Выставочный центр China Import & Export Fair Complex , Гуанчжоу, Народная Китайская Республика

4-6 марта 2022 года

Незаменим для полиграфической промышленности премиум-класса

Круглогодичные ярлыки на рынке

Незаменим для полиграфической промышленности премиум-класса

Круглогодичные ярлыки на рынке

Видео выставки

Тематические зоны

 • Цифровизация и применение: Демонстрация решений, помогающих предприятиям контролировать эксплуатационные расходы, повышать уровень автоматизации и сокращать время производства за счет цифровой трансформации
 • Высокотехнологичная и автоматическая печать на упаковках: Отображение ведущих автоматических и интеллектуальных технологий и решений.
 • Зона упаковки в бумажную тару: Демонстрация идей рециркулированного и устойчивого развития для поощрения экологичного развития
 • Комплексные решения Green Flexo: Объединение известных поставщиков оборудования и материалов для узкорулонной и среднерулонной флексографической печати
 • Зона специальной бумаги/ упаковочных материалов: Демонстрация зеленых и экологических упаковочных материалов в целях повышения корпоративной эффективности и сокращения энергопотребления
 • Гибкие технологии и упаковочное оборудование: Гибкая упаковка обладает уникальными функциональными возможностями, что делает ее более эффективной, чем другие формы упаковки. Для ее производства используется меньше ресурсов и энергии и значительно сокращает расходы на упаковку, материалы и транспортировку.
 • Гофрированная зона: Демонстрация самых передовых технологий и оборудования для гофропроизводства.

Содержание выставочных залов

 • Системы и программное обеспечение допечтаной подготовки
 • Цифровая печать и система получения пробных оттисков
 • Технологии и оборудование для лазерной системы изготовления печатной формы с помощью ЭВМ (СТР)
 • Оборудование и машины для офсетной печати
 • Оборудование для печати этикеток, флексографической и глубокой печати
 • Оборудование и материалы для шелкотрафаретной печати
 • Оборудование для специальной печати
 • Струйная печать и технология изготовления рекламных знаков, оборудование и принадлежности
 • Оборудование для печати на упаковках
 • Печатно-отделочное оборудование и услуги
 • Оборудование и системы по переработке бумаги
 • Брошюровочно-переплетное оборудование
 • Гибкая упаковка
 • Оборудование и принадлежности для печати на гофрированном картоне
 • Материалы для переработки гофрированного картона
 • Материалы и принадлежности для печати
 • Расходные материалы для печати
 • Печать материалов в техмерном виде/лентикулярная печать
 • Электронные издания и публикации с использованием базы данных
 • Ремонт и техническое обслуживание оборудования
 • Оборудование и услуги для тестирования / обеспечения качества

Основные участники выставки

Свяжитесь нами

Организаторы

Свяжитесь с нами

Ms. Niki Lam / Ms. Christina Chow
Телефон:
(852) 2811 8897
E-mail (Справка участников экспозиции):
plp@adsale.com.hk
E-mail (Справка посетителей и СМИ):
printpack.hkpr@adsale.com.hk