งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ครั้งที่ 27 วันที่ 4-6 มีนาคม 2020 เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โซนสาระสำคัญ โซนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โซนการพิมพ์เฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม โซนกระดาษลูกฟูก โซนกระดาษพิเศษและวัสดุบรรจุภัณฑ์ โซนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้ โซนอุปกรณ์ภาชนะกระดาษ ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง ระบบและซอฟท์แวร์ของขั้นตอนก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ดิจิตอลและระบบการตรวจสอบ เทคโนโลยี CTP และอุปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องจักรการพิมพ์ออฟเซ็ท ฉลาก อุปกรณ์การพิมพ์เฟล็กโซและกราเวียร์ อุปกรณ์และวัสดุการพิมพ์สกรีน อุปกรณ์การพิมพ์พิเศษ การพิมพ์อิงค์เจ็ทและเทคโนโลยีการผลิตป้าย อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และบริการหลังงานพิมพ์ อุปกรณ์/ระบบแปลงกระดาษ อุปกรณ์ผูกมัด บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้ อุปกรณ์ทำลูกฟูกและอุปกรณ์เสริม วัสดุแปลงลูกฟูก วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ อุกปรณ์ตกแต่งและจัดแสดงสามมิติ/การพิมพ์สามมิติ การตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ อุปกรณ์ทดสอบ/รับรองคุณภาพและบริการ งานมหกรรม 4-อิน-1 ที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ

งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ครั้งที่ 27
(Printing South China)

เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 4-6 มีนาคม 2020

วิดีโองานแสดง 2019

โซนสาระสำคัญ

 • โซนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

  จัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นอัตโนมัติและอัจฉริยะชั้นนำ

 • โซนการพิมพ์เฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม

  ตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอุปกรณ์การพิมพ์แบบเฟล็กโซและวัสดุการพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่จัดแสดงในโซนนี้

 • โซนกระดาษลูกฟูก

  ประกอบด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและประหยัดมากขึ้นมาให้ผู้เข้าชมงาน

 • โซนกระดาษพิเศษและวัสดุบรรจุภัณฑ์

  ติดตามเทรนด์การพัฒนาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อในการค้นหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะได้

 • โซนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้ ใหม่

  ผู้เข้าชมงานจะได้เพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและประโยชน์จากอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นได้ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่ช่วยประหยัดต้นทุน

 • โซนอุปกรณ์ภาชนะกระดาษ

  ซัพพลายเออร์วัสดุและอุปกรณ์ภาชนะกระดาษจำนวนมากจะจัดหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ทันสมัย ภาชนะกระดาษจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตเพราะสหภาพยุโรปกำลังห้ามการใช้ภาชนะอาหารพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง

 • ระบบและซอฟท์แวร์ของขั้นตอนก่อนการพิมพ์
 • การพิมพ์ดิจิตอลและระบบการตรวจสอบ
 • เทคโนโลยี CTP และอุปกรณ์
 • อุปกรณ์และเครื่องจักรการพิมพ์ออฟเซ็ท
 • ฉลาก อุปกรณ์การพิมพ์เฟล็กโซและกราเวียร์
 • อุปกรณ์และวัสดุการพิมพ์สกรีน
 • อุปกรณ์การพิมพ์พิเศษ
 • การพิมพ์อิงค์เจ็ทและเทคโนโลยีการผลิตป้าย อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม
 • อุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • อุปกรณ์และบริการหลังงานพิมพ์
 • อุปกรณ์/ระบบแปลงกระดาษ
 • อุปกรณ์ผูกมัด
 • บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้
 • อุปกรณ์ทำลูกฟูกและอุปกรณ์เสริม
 • วัสดุแปลงลูกฟูก
 • วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม
 • ผลิตภัณฑ์การพิมพ์
 • อุกปรณ์ตกแต่งและจัดแสดงสามมิติ/การพิมพ์สามมิติ
 • การตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล
 • บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ทดสอบ/รับรองคุณภาพและบริการ

ผู้จัดแสดงสินค้าหลักปี 2019

*รายชื่อบางส่วนโดยไม่เรียงตามลำดับ

งานมหกรรม 4-อิน-1
ที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ

120,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงงาน

1,500 รายผู้จัดแสดงสินค้า

85,000 รายผู้เข้าชม

12ฮอล

ผู้จัดงาน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

 (852) 2811 8897

ขอเป็นผู้จัดแสดงสินค้า

 plp@adsale.com.hk

ขอเป็นผู้เข้าชมและสื่อมวลชน

 printpack.hkpr@adsale.com.hk