ประมาณการขนาดของการจัดแสดงสินค้า

ธีมโซน

การแปรรูปบรรจุภัณฑ์/กระบวนการหลังพิมพ์
บรรจุภัณฑ์กระดาษ (กล่องกระดาษ, ถุงกระดาษ, ถ้วยกระดาษ ฯลฯ)
อุปกรณ์การพิมพ์ (การพิมพ์แบบออฟเซ็ท, กราเวียร์, สกรีน ฯลฯ)
การพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีสีเขียว
วัสดุหีบห่อ/กระดาษชนิดพิเศษ *ใหม่
กระบวนการก่อนพิมพ์/การพิมพ์แบบดิจิทัล
เครื่องมือแปรรูปแผ่น/กล่องกระดาษลูกฟูก อุปกรณ์เสริม และวัตถุดิบ *ใหม่

ขอบเขตของการจัดแสดงสินค้า

ระบบก่อนพิมพ์และซอฟต์แวร์
ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลและการตรวจงานพิมพ์
เทคโนโลยีและเครื่องมือ CTP
เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์แบบออฟเซ็ท
อุปกรณ์การพิมพ์แบบออฟเซ็ท เฟลกโซ และกราเวียร์
เครื่องมือและวัตถุดิบในการพิมพ์สกรีน
เครื่องมือพิเศษสำหรับการพิมพ์
เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ทและการผลิตป้าย
การพิมพ์บรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์และบริการตกแต่งงานพิมพ์
เครื่องมือและระบบในการแปรรูปกระดาษ
อุปกรณ์เข้าห่วง
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสำหรับงานพิมพ์กระดาษลูกฟูก
วัสดุแปรรูปแบบลูกฟูก
เครื่องมือและบริการในการตกแต่งงานหลังการพิมพ์
อุปกรณ์/ระบบแปรรูปกระดาษ
วัสดุสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์เสริม
วัสดุสิ้นเปลืองในงานพิมพ์
การพิมพ์ภาพสามมิติ/เลนติกูลาร์
การพิมพ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล
บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
อุปกรณ์และบริการทดสอบ/ประกันคุณภาพ

การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชมเป็นกลุ่ม

บริษัทท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

การเดินทาง

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อเรา

ผู้จัดงาน

การจัดงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกัน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: (852) 2811 8897

อีเมล (ขอเป็นผู้จัดแสดงสินค้า):plp@adsale.com.hk

อีเมล (ขอเป็นผู้เข้าชมและสื่อมวลชน): printpack.hkpr@adsale.com.hk